Почитаме добродетелите, които ни крепят – вярата, надеждата, любовта и мъдростта