Бил Грос: Почти никъде по света не могат да се направят пари в момента