Вече можем да работим дистанционно за мултинационална компания със западна заплата