С комфортно мнозинство Йошихиде Суга избран за премиер на Япония