Китай към Суга: Япония да се въздържа от отношения с Тайван