Получаваме над половин милиард евро от Спасителния фонд на ЕС