"Софарма" и "Илевън Кепитъл" правят онлайн срещи с инвеститорите