Пенсионерите ще получат по 50 лв. допълнително и за октомври