Средният годишен доход на домакинствата в САЩ е нараснал до $68 703