Софтуерните компании у нас искат трансформация на касовите апарати за по-голям контрол