Годишна среща на Националната рибарска мрежа и Тематична работна група „Инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19 в рибарските райони“ ще се проведат в София