България получава над половин милиард евро от Спасителния план на ЕС