КЕВР утвърди цена на природния газ от 22.46 лв./MWh - Управление и бизнес