Министерството на финансите обяви за изключителен успех новия външен дълг