Две от иконите в автомобилния свят ще посрещат гостите на конкурса „Мисис Бургас“2020