Майстори на фотографията, Joel Meyerowitz - “След 11 септември: образи от Кота Нула”