Учителка получи предложение за брак в първия учебен ден