С кворум от 121 депутати започна днешната пленарна сесия на Народното събрание - Общество и политика