Правителството ще разгледа Национална стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г. - Управление и бизнес