КОЛА БЛЪСНА ДЕТЕ В ПОЛУНОЩ НА ПЪТЯ В С. СТУДЕНО БУЧЕ