Японският износ се свива с почти 15%, вносът - с над 20%