Covid кризата ограничи фирменото кредитиране у нас