„Асарел-Медет“ стимулира 12 отличници от минни специалности в Професионалната гимназия