Острият недостиг на ИТ специалисти намаля, изискванията към работодателите започнаха да се нормализират