ОДМВР - София напомня: Срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС е удължен с 6 месеца