187 ученици с коронавирус в Молдова за две учебни седмици