Франция ще дава гражданство по бързата процедура на медици