Новата учебна година беше открита празнично във всички училища в община Левски