Политическата криза: парламентът събра кворум, въпреки че ДПС не се регистрира