Съдии ще протестират срещу нoвата инфopмaциoннa cиcтeмa на съда