Джипитата продължават да настояват и те да могат да назначават тест за COVID-19