Полиция озаптява вандали от 12 клас на първия учебен ден