Антон Дончев: Българският народ се отърва от страха си