Le Figaro: «Сложен съюзник» — действията на Анкара подкопават НАТО и помагат на Путин