Американската армия преминава обучение, за да се отърве от прекомерната мъжественост