Оптимистични икономически данни подобриха пазарните нагласи