Турците никога не са били толкова влюбени в долара