От цялата страна: Съдии и съдебни служители подкрепят колегите си от Софийски районен съд срещу “недъгавата” ЕИСС