Не може да има ограничения на трафика само за отделни приложения