Гаранционен фонд да поема разходите на туристите при криза, предлагат туроператори