Поставят 3000 информационни табла в училищата за обучение по безопасност на движението