Тийм: Искаше ми се и двамата да спечелим, Зверев: Ще спечеля трофея някой ден