Икономист: В момента виждаме последиците от кризата