Фед: Наблюдава се забавяне в темпа на възстановяване на фабричното производство