Вирусът струва на глобалния туризъм 460 млрд. долара