Полиция озаптява ученици вандали в първия учебен ден