Президентът подписал указ посланикът с бентлито да си ходи