Депутати във Великото народно събрание няма да се избират мажоритарно