Харчим повече за вода, ток, горива, транспорт и по-малко за храна