Туроператори искат безлихвени кредити и 3-годишна отсрочка